Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Университетски Кариерни Центрове
Град: София, Велико Търново, Пловдив, Варна, Русе
 
Услуги за работодатели

Функция на Кариерния център

Кариерните центрове са неизменна част от съвременното образование и са един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен ролята, която кариерният център има в професионалното ориентиране и подготовка на студентите, една от основните му функции е ефективното партниране на работодателите чрез подпомагане в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места.

Предимства при работа с университетски кариерен център?

 • Възможност за ефективен подбор на успешни бъдещи кадри
 • Намалява разходите за подбор и обучение на персонала
 • Възможност за навлизането на съвременни бизнес практики и знания в университетските програми
 • Ефективен медиатор между бизнеса и университетите


  Услуги за студенти

  Какво е Кариерен център?

  Кариерният център е неизменна част от съвременното образование. Кариерният център е един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен в партнирането на работодателите чрез подпомагане в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места, кариерният център има изключителна роля в професионалното ориентиране и подготовка на студентите.

  Защо ми е необходим Кариерния център?

 • Свързва студентите и работодателите
 • Чрез предлаганите от кариерния център услуги студентът
  - търси стаж и/или работа
  - обвързва теоретичните си знания с практически умения
  - създава и усъвършенства уменията си за разрешаване на проблеми
  - ориентира се професионално създава полезни контакти както с работодатели, така и със специалисти в различни области

  www.careercenters.staj.bg
 •  
  Назад