Понеделник
15 Март 2010
НДК, Зала 3, етаж 7
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране на щандовете
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на деня
Вторник
16 Март 2010
НДК, Зала 3, етаж 7
10:00 Откриване на деня
10:00 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
22 Март 2010
Фестивален и конгресен център
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Сряда
24 Март 2010
Великотърновски университет, пети корпус
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
29 Март 2010
Русенски университет
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Сряда
31 Март 2010
Стопанска Академия "Д. А. Ценов"
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
12 Април 2010
Международен Пловдивски Панаир, Конгресен център
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Сряда
14 Април 2010
Бургаски свободен университет
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума


За първи път в дните на форум "Кариери 2010" в София ще се проведат презентации на компании пред студенти.
Вижте програмата на провеждането им.