Сряда
16 Март 2011
НДК, Зала 3, етаж 7
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране на щандовете
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на деня
Четвъртък
17 Март 2011
НДК, Зала 3, етаж 7
10:00 Откриване на деня
10:00 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
21 Март 2011
Фестивален и конгресен център
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Сряда
23 Март 2011
Великотърновски университет, пети корпус
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
28 Март 2011
Русенски университет
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Сряда
30 Март 2011
Стопанска Академия "Д. А. Ценов"
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
4 Април 2011
Международен Пловдивски Панаир, Конгресен център
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Сряда
6 Април 2011
Бургаски свободен университет
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума