Статистики за провеждане в градовете

Град Кога Къде Посетители Фирми
участници
София 16 - 17 март 2011 НДК, Зала 3, етаж 7 9000 94
Варна 21 март 2011 Фестивален и конгресен център 3300 36
Велико Търново 23 март 2011 Великотърновски университет, пети корпус 500 20
Русе 28 март 2011 Русенски университет 550 24
Свищов 30 март 2011 Стопанска Академия "Д. А. Ценов" 1100 25
Пловдив 4 април 2011 Международен Пловдивски Панаир, Конгресен център 1100 35
Бургас 6 април 2011 Бургаски свободен университет 1000 13