Вторник
13 Март 2012
„Арена Армеец София”, Тренировъчна зала
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране на щандовете
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на деня
Сряда
14 Март 2012
„Арена Армеец София”, Тренировъчна зала
10:00 Откриване на деня
10:00 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
19 Март 2012
Фестивален и конгресен център
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Сряда
21 Март 2012
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 16:00 Интервюта
16:00 Закриване на Форума

Понеделник
26 Март 2012
Русенски университет „Ангел Кънчев”
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 16:00 Интервюта
16:00 Закриване на Форума

Сряда
28 Март 2012
Стопанска Академия „Д.А. Ценов”
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 16:00 Интервюта
16:00 Закриване на Форума

Понеделник
2 Април 2012
Пловдивски Панаир, Конгресен Център
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Сряда
4 Април 2012
Бургаски свободен университет
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
10:30 - 16:00 Интервюта
16:00 Закриване на Форума