съвместен проект на

Министерство на икономиката
Програма "Българска мечта

Държавната агенция за българите в чужбина

и

ДжобТайгър ООД

 1. Какво представлява проектът "Завръщане у дома"?
  Проектът "Завръщане у дома" е дългосрочна координирана програма между български бизнесмени, правителство, държавни агенции, посолства и консулски отдели, както и други клубове и организации, взаимодействащи си с българите в чужбина. Той помага на българите, работещи и учещи в чужбина, да откриват необходимата информация за установяване и придобиване на привлекателни трудови възможности в България.

 2. Кратко описание на ситуацията в момента.
  В момента има около 3 милиона българи, постоянно живеещи в чужбина. Те образуват една много разнообразна група хора, от гледна точка на тяхното сегашно географско положение, време на напускане на отечеството, социален статус, възраст, ценности и нужди. Някои от по-типичните подгрупи обхващат:
  • Българите в Украйна, Молдова и Румъния (около 1 милион души) , които са напуснали пределите на България преди повече от век. Повечето са запазили своята българска културна идентичност, навици, език и религия;
  • Българите в Балканските страни (най-вече Турция, Гърция, Македония и Сърбия). Те са сменили местоположението си по свое желание, или са се оказали отделени от България поради новоустановените граници между Балканските страни;
  • Най-младата българска имиграция. Тази подгрупа се е образувала в последните 12 години и е концентрирана най-вече в Западна Европа и Северна Америка. Според различни статистики, тази подгрупа наброява между 300 000 и 900 000 души.
  Част от тези хора може никога да не се върнат в България, но един голям процент от тях са готови да се завърнат, да се установят тук и да допринесат за положителното икономическо и политическо бъдеще на страната. Обикновено това са високо квалифицирани и добре образовани хора, успели в професионалната си кариера. Предполага се, че доста голям брой млади професионалисти, завършили в чужбина и/или работили за международно признати компании, са заинтересувани от това да се върнат и да работят в и за доброто бъдеще на България.
  Третата група хора (най-младата българска имиграция на Запад) се възприема като естествената цел на този проект.

  В повечето случаи реалната и систематично представена информация за сегашното състояние на българския трудов пазар е преломният момент за решението на тези млади хора да се върнат, живеят и работят в България.


 3. Цел на проекта.
  Програма "Българска мечта" към Министерство на икономиката, ДжобТайгър ООД и Държавната агенция за българите в чужбина вярват, че младите, добре образовани и стремящи се към висок професионализъм българи, работещи или учещи в чужбина, са един от най-ценните ресурси на България в момента. Високата им квалификация и организационна култура, ще бъдат от съществена полза за успешното изграждане на едно по-перспективно бъдеще.

  Целта на проекта "Завръщане у дома" е да набави необходимата информация за решението на младите професионалисти да се върнат в България - пълна, непрекъснато обновявана и професионално представена информация за работния пазар във България. Стремежът е да се върнат повече млади български професионалисти с помощта на професионален и систематичен подход, чрез създаването на изчерпателен работен резерв и взаимодействащи информационни средства и напреднали технологии. Положителните последици от този процес неизбежно ще включват и привличане на по-големи чуждестранни инвестиции в страната.

 4. Координатори по проекта:
  1. ДжобТайгър ООД*.
  2. Държавна агенция за българите в чужбина.
  3. Програма "Българскта мечта" на Министерство на икономиката.

  * Към момента ДжобТайгър ООД е единствен координатор по проекта.

 5. За контакт: cominghome@jobtiger.bg