Координатори по проекта

 1. Програма "Българска мечта" към Министерство на икономиката на Република България.
  Програмата стартира през 2002 като Национална програма за професионална ориентация и реализация на млади специалисти и студенти-икономисти. Идеята е да се създадат начини за връзка между академичната общност, бизнеса и държавната администрация, както и подпомагане на подбора и реализацията на младите икономисти на пазара на труда. В приоритетите на програмата освен организирането на летни стажове за студенти у нас и във водещи международни институции и компании, акцент са и контактите и поддържането на постоянни и активни връзки с българската студентска и професионална общност извън страната.

 2. Държавна Агенция за българите в чужбина.
  Държавната агенция за българите в чужбина е официална правителствена организация за ръководене на правителствената политика и стратегия във връзка с българите и българските малцинства, живеещи извън страната. Вярваме, че с помощта на добре установените връзки и репутация на агенцията сред българите в чужбина, ще можем да допринесем ефективно за този проект и ще осигурим окончателният му успех.

 3. ДжобТайгър ООД*.
  ДжобТайгър ООД, създадена в началото на 2001 г. от Българо-американски инвестиционен фонд, е напълно интегрирана он-лайн услуга за подбор на персонал, чиято основна идея е да помогне на работодателите в процеса на набиране на човешки ресурси, както и на търсещите работа, като им осигури съвременна информация за трудовия пазар в България. От неговото основаване, ДжобТайгър се превърна в най-популярната Интернет страница за подбор на персонал в България.

  * Към момента ДжобТайгър ООД е единствен координатор по проекта.