С над 93,000 служители от 80 националности и географско присъствие в над 30 държави, Е.ОН е най-големият в света частен енергиен доставчик. Това поставя пред нас изключителни възможности да генерираме положителни промени.

 

Е.ОН цели да предложи на своите потребители конкурентни и надеждни услуги. Притежаваме водеща пазарна компетентност в основните си полета на дейност – разпределение на електроенергия и газ, и сме отговорни спрямо нашите клиенти, околната среда и обществото, в което живеем и работим.

 

Ние живеем и работим в свят на многообразие, което се стремим да отразим във всички наши дейности.

 

Търсим и подкрепяме енергичните, динамичните, с ориентация към клиента, воля за постигане на отлични резултати и отвореност към промени.

 

Твоята енергия твори бъдещето!

 

 

Актуална информация