Пътуващото училище на
Подарете книга търси
УЧИТЕЛИ

‘Подарете книга’ е фондация, която служи като посредник между деца, които живеят в социални институции и техните ментори. Думата ментор не е най-точна в случая – това, което правим е да бъдем просто приятели на децата.

Проектът „Пътуващото училище на Подарете книга“ има за цел да насочи усилията на учители и доброволци в ограмотяването на децата и да им помогнем да се справят в училище, и най-вече с живота след институцията. Всяка седмица професионални учители водят занимални с децата в домовете, които посещаваме, а доброволците на фондацията помагат на децата като приятели.

В рамките на нашия проект търсим учител, който да помага с усвояването на учебния материал и ограмотяването на децата от местната институция за деца в неравностойно положение.

Отговорности:

Изисквания:

Ние предлагаме:

Място на провеждане:

Стани учител

Ако проявявате интерес към обявената позиция и отговаряте на
изискванията, изпратете автобиография и актуална снимка.

За контакт: www.podaretekniga.org | www.podarivreme.org