МАСОВ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ


За компаниите, които създават големи екипи с профилирани служители, JobTiger предлага специализираната услуга "масов подбор на персонал":

Търсене в кратки срокове на голям брой специалисти с еднакви или подобни характеристики за една позиция.
  • Професионална база данни с автобиографии на специалисти от всякакво естество.
  • Собствен екип за провеждане на интервюта.
  • Допълнителна подготовка за естеството на работата на търсените служители преди всеки конкретен подбор.
JobTiger има богат опит в набирането на служители, както за популярните центрове за обслужване на клиенти, така и за по-специфични позиции, изискващи нетрадиционни умения и квалификация.

 

Клиенти:
 
SITEL Bulgaria
Лили дрогерие ЕООД
Назад