ПАКЕТИ ЗА МОТИВИРАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ПЕРСОНАЛА - TIGERCLUB


Предоставяме индивидуални решения при избора и управлението на социални придобивки и услуги за вашите служители.

Услуги:
 • Консултации за изготвяне на схеми за социални придобивки.
 • Групови и индивидуални схеми за социални придобивки.
 • Гъвкаво управление на социалните придобивки.

Продукти:

Групови социални придобивки
 • Здравно осигуряване.
 • Пенсионно осигуряване.
 • Групови застраховки.
 • Ваучери за храна.
 • Други.
Допълнителни стимули за ключови служители
 • Домашен майстор – почистване, поправки и поддръжка на дома.
 • Поддръжка и поправка на автомобили с приемане и доставка от офиса/дома, вкл. пътна помощ.
 • Химическо чистене с приемане и доставка от офиса/дома.
 • Достъп до неотложна медицинска помощ 24/7.
 • Почасово отглеждане на деца.
HR Супермаркет
 • Управление на гъвкави социални схеми (cafeteria plans).
 • Организиране на събития.
 • Обучения.
 • Други.
Стоки и услуги за служители


Предимства за компанията:
 • По-ефективно използване на социалните разходи.
 • Професионални консултации при избор на застрахователни и осигурителни продукти, съобразени с нуждите на конкретната компания и нейните служители.
 • Подобряване на средата и облекчаване на ежедневието на ключови служители с цел осигуряване на по-голямата им ангажираност към компанията.
 • Предоставяне на допълнителни придобивки на служителите.
Вижте сайта на TigerClub.Назад