ГРАФИК ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2015
Дните на кариерата: (всички дни на кариерата се провеждат от 10:00ч. до 15:00ч.)

 • 1 юли – гр.София, Интерпред СТЦ
 • 2 юли – гр.Самоков, х-л „Арена”
 • 3 юли – гр.Монтана, х-л "Житомир"
 • 7 юли – гр.Смолян, х-л "Смолян"
 • 8 юли – гр. Пловдив, х-л „Империал”
 • 9 юли – гр.Хасково, х-л „Хасково”
 • 10 юли – гр.Ст.Загора, х-л "Верея"

Семинари:
 • Перник
  2,3 | ОУ "Св. Константин Кирил Философ", 14.30 ч
 • Монтана
  6,6,7,7,8,8,9,10 | хотел „Житомир”, 9:00 часа
 • Варна
  6,6,7,7 | х-л "Аква", зала Нимфа/Перла, 09:00 часа


дни на кариерата за заети лица


Семинари за заети лица
 1. 1
  Усвояване на стратегии за търсене на работа и идентифициране на очакванията на работодателите по време на интервю
 2. 2
  Професионално ориентиране и консултиране
 3. 3
  Насочване на заетите лица в тенденциите на пазара на труда и възможностите за кариерно ориентиране
 4. 4
  Работа в обществения сектор
 5. 5
  Подготовка за заетост и придобиване на практически умения /комуникация, работа в екип и др.
 6. 6
  Изграждане на ключови социални умения за справяне с „човешките” предизвикателства в социален аспект
 7. 7
  Прилагане на ефективни методи и средства за получаване и задържане на работа
 8. 8
  Планиране на професионалното развитие
График за месец юни 2015 за провеждането на семинарите по градове и теми

N

Град

Дата

Място

Тема

1

Перник

2.7.2015

ОУ "Св. Константин Кирил Философ", 14.30ч

2

Професионално ориентиране и консултиране

2

Перник

3.7.2015

ОУ "Св. Константин Кирил Философ”, 14.30ч

6

Изграждане на ключови социални умения за справяне с „човешките” предизвикателства в социален аспект

3

Монтана

6.7.2015

хотел „Житомир”, 9:00 часа

1

Усвояване на стратегии за търсене на работа и идентифициране на очакванията на работодателите по време на интервю

4

Монтана

6.7.2015

хотел „Житомир”, 9:00 часа

2

Професионално ориентиране и консултиране

5

Монтана

7.7.2015

хотел „Житомир”, 9:00 часа

3

Насочване на заетите лица в тенденциите на пазара на труда и възможностите за кариерно ориентиране

6

Монтана

7.7.2015

хотел „Житомир”, 9:00 часа

4

Работа в обществения сектор

7

Монтана

8.7.2015

хотел „Житомир”, 9:00 часа

5

Подготовка за заетост и придобиване на практически умения /комуникация, работа в екип и др.

8

Монтана

8.7.2015

хотел „Житомир”, 9:00 часа

6

Изграждане на ключови социални умения за справяне с „човешките” предизвикателства в социален аспект

9

Монтана

9.7.2015

хотел „Житомир”, 9:00 часа

7

Прилагане на ефективни методи и средства за получаване и задържане на работа

10

Монтана

10.7.2015

хотел „Житомир”, 9:00 часа

8

Планиране на професионалното развитие

11

Варна

6.7.2015

х-л "Аква", зала Нимфа, 09:00 часа

5

Подготовка за заетост и придобиване на практически умения /комуникация, работа в екип и др.

12

Варна

6.7.2015

х-л "Аква", зала Перла, 09:00 часа

5

Подготовка за заетост и придобиване на практически умения /комуникация, работа в екип и др.

13

Варна

7.7.2015

х-л "Аква", зала Нимфа, 09:00 часа

6

Изграждане на ключови социални умения за справяне с „човешките” предизвикателства в социален аспект

14

Варна

7.7.2015

х-л "Аква", зала Перла, 09:00 часа

6

Изграждане на ключови социални умения за справяне с „човешките” предизвикателства в социален аспект
Общ график за провеждане на семинарите

Град

Място

Брой

м.02

м.03

м.04

м.05

м.06

м.07

София

Интерпред – СТЦ София

52


24, 24, 25, 25

26, 27, 27

1, 1, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 21, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30

11, 12, 13, 13, 14, 14,
18, 18, 19, 20, 20,25, 26, 27, 27, 28

2, 2, 3, 3, 4, 4, 5


Перник

Общинска администрация

162, 3,
6, 7


22, 23, 24, 25

1, 2, 3,
6, 7, 8

Ботевград

х-л „Ботевград”

16
14, 15,
21, 22
28, 29

4, 5,10,11,
17, 18,23, 24,30

1

Общо София:


84Монтана

хотел „Житомир”

266, 7, 8, 9,
17
27, 28, 29, 30


1, 2,
22, 22, 23, 23, 24, 25, 26

6, 6, 7, 7, 8,

8, 9, 10

Враца

х-л „Хемус”

8


18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28Видин

Община Видин

8


5, 5, 6, 6,
19, 19, 20, 20

Общо Монтана:


42Ловеч

зала психологическа лаборатория, ул. Търговска 11

26


23, 24, 25, 26, 27

17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30

25, 26, 27, 28, 29, 30

15, 16, 17, 18, 19
22, 25


Габрово

Веда Консулт ЕООД

815, 16
20, 21, 22

11, 12, 14Велико Търново

х-л„Интерхотел”

821, 22, 23, 24

18,19, 20, 21Общо Ловеч:


42Русе

х-л „Рига”

26


24, 26
30, 31

1,2,14,22,
27, 28, 29, 30

7,12, 13, 14,
18,25, 26, 27, 28

2, 3, 4,
9, 10


Търговище

х-л „Тера Европа”

8


23, 24, 25, 26, 27,30,31

1
Разград

х-л „Разград”

8

1, 2, 3, 4, 5,
8, 9, 10


Общо Русе:


42Варна

х-л „Аква”, зала „Перла”

26


16, 17,
23, 24

20, 21,
27, 28

11, 12,
28, 28, 29,29

4, 4, 5, 5
11, 11, 12,12

6, 6, 7, 7

Добрич

ВУМКДобрич

8


5, 6,9, 10, 12, 13,16,17

Шумен

х-л „Шумен”, зала „Дискрет”

86, 7, 8, 9,
14, 15, 16, 17
Общо Варна:


42Бургас

Военен клуб

26


12, 13,
19, 20,27

15, 16, 17,
20, 21, 22

11, 12, 13, 14, 15, 18,19

2, 3, 4, 5,
9, 10, 11, 12


Сливен

х-л „Спорт Палас”

8


30

6,16,20,27

11, 13, 14Ямбол

х-л „Кабиле”

8


25

1,2,8,9,15,22,29
Общо Бургас:


42Град

Място

Брой

м.02

м.03

м.04

м.05

м.06

м.07

Хасково

х-л”Родопи”

26


19, 20,
23, 24, 25, 26, 27,
30

1, 2, 3,
14, 15, 16, 17,
24

7, 8,
11, 12, 13, 14

2, 3, 4, 5


Стара Загора

х-л”Сити”

8


9, 10, 11, 12, 13,
16, 17, 18

Казанлък

х-л”Казанлък”

86, 7, 8, 9,
20, 21, 22, 23
Общо Хасково:


42Пловдив

Парк хотел Пловдив

26


17, 17,27, 27,31, 31

7, 7, 9, 9,
28, 28, 30, 30

5,5,13, 13,
20, 20,29, 29

2, 5,
10, 12


Смолян

х-л”Смолян”

87, 8,14,15,
21, 22,28, 29
Пазарджик

х-л”Хебър”

8


20,23


11,12,25

1, 2, 3


Общо Пловдив:


42Благоевград

регионална библиотека „Димитър Талев”

26

18,19


1, 1, 2, 2, 3, 3
15, 15

13, 13, 14, 14,15, 15
27, 27

2, 2, 3, 3, 4 4, 5, 5


Дупница

х-л „Рила“

8


24, 24, 25, 25,26, 26, 27, 27

Петрич

ч-ще „Братя Миладинови 1914”

8
19, 19, 20, 20,21, 21, 22, 22Общо Благоевград:


42Общо за страната:


420

Материалите са разработени от ДЗЗД „Дни на кариерата и семинари”,
включващо Джобтайгър ООД и Фондация на бизнеса за образованието.
Инвестира във вашето бъдеще!