Резюме
Описание
 • Град
  София
  Име
  Международна програма за сертифициране на кариерни консултанти (GCDF) 2012
  Организатор

  JobTiger Ltd.

  Лице за контакти
  Надежда Ангелова
  Телефон за контакти
  02 49 180 24
  E-mail
  Уеб страница
 • Начало на курса
  04 май 2012
  Краен срок за записване
  05 май 2012
  Тип
  Професионално обучение
 • Вид
  Сертификат
  Период
  4 - 5 май 2012
  Място
  София, ул. Цар Симеон 53, JobTiger
  Време
  9:30 - 18:00
 • Описание
  GCDF е програма за обучение на специалисти по човешки ресурси и мениджъри, чийто фокус е развитие на потенциала на отделния служител и на екипите като цяло.

  Международната програма за подготовка на специалисти по кариерно развитие GCDF е създадена през 1997 г. от най-голямата институция в света, която разработва и въвежда сертификационни програми за консултанти – NBCC International.
  GCDF e най-успешната програма на борда до момента. Призната е в над 40 държави в цял свят, сред които САЩ, Канада, Нова Зеландия, Япония, Румъния, Германия, Италия, Швейцария, България, Турция и др.

  Фокусът на програмата е развитието на умения и знания за оценка на потенциала, силните страни и областите за развитие на хората, както и умения за консултиране, коучинг, менторинг у обучаващите се.

  Консултирането и подпомагането на развитието през целия живот са две универсални умения, които са приложими и в области като:
  - Подбор;
  - Създаване на модели за оценка на персонала;
  - Оценка на нуждите от обучение;
  - Разработване на програми за развитие – индивидуални и колективни;
  - Развитие на меки умения;
  - Разрешаване на конфликти;
  - Мотивиране на служители;
  - Управление на екип;
  - Даване и получаване на конструктивна обратна връзка;
  - Наблюдение и умения за контрол на процеса на развитие;
  - Тренинги и презентации пред групи;
  - Мениджмънт;
  - Пренасочване и освобождаване на служители;
  - Ориентиране на клиенти към подходяща професионална реализация и избор на професия / път за развитие.

  Обучаващите се преживяват целия процес на консултиране и имат възможност да експериментират различни техники и инструменти, за да открият собствения си стил и начин на работа, който е най-подходящ за професионалните им цели.

  Процесът на обучение включва много психологически методи и похвати, които са общодостъпни и лесно приложими в професионална среда, без това да изисква специална психологическа подготовка.

  Методологията е разработена на базата на позитивната рефлексия (метод PAAR) и се обръща изцяло към силата, уменията и знанията на човек, без да пренебрегва дефицитите и възможностите за развитие.

  В обхвата на програмата са включени следните теми:

  Модул I. Теории на кариерното развитие
  Модул II. Умения за процеса на подпомагане
  Модул III. Инструменти и оценка в процеса на кариерно консултиране
  Модул IV. Разработка на програми за кариерно развитие
  Модул V. Определяне на цели и план за действие
  Модул VI. Пазарът на труда в българия
  Модул VІІ. Етични стандарти и норми на кариерното консултиране по света и в България
  Форма на обучение
  Присъствена форма на обучение, с включена предварителна самоподготовка и самостоятелна работа с реален клиент.
  Други
  За информация и записване:
  Надежда Ангелова
  JobTiger.bg
  E: gcdf@jobtiger.bg
  T: +359 2 4918 024
  M: +359 888 379 386