Описание
Каменица АД
Обявата е изтекла.
1. финансов контрольор 2. счетоводители
1. съдействие в процеса на бюджетиране,
подотовка на делови и управленски отчети и анализи
2. ежедневна работа по счетоводните операции, анализ на информация и сметки,
Изисквания към кандидата
висше икономическо образование, отлично за контрольора, добро за счетоводителите владеене на английски език, умения за работа с компютър