Описание
Дикон Човешки ресурси АД
Обявата е изтекла.
Бизнес консултант
Фирма Дикон – водеща консултантска компания, търси:

БИЗНЕС КОНСУЛТАНТ

Основни функции:

- Извършва анализи на търговската и маркетинговата политика: продуктови групи, ценова политика, пазарен дял, конкуренция, клиенти, доставчици, логистика, бюджетиране;
- Прогнозира развитието на търговската и маркетинговата политика, описва процесите на тяхното осъществяване;
- Изготвя препоръки и предлага модели за изграждане на цялостна структура, процеси и комуникация в търговската дейност и организацията на бизнеса;
- Подпомага фирмите при изграждане и развиване на конкурентното им предимство;
- Разработва и предлага за внедряване процеси за реализиране на корпоративната стратегия;
- Прави предложения за дефиниране и приемане на търговски и бизнес цели, организационен реинженеринг и фирмена стратегия.

Основни отговорности:

- Избира и прилага ефективни маркетингови подходи;
- Разработва модели за търговско планиране и бюджетиране;
- Предлага системи за управление на търговски екипи;
- Предоставя експертна поддръжка на висши и средни мениджъри при избор и въвеждане на стил на управление.
Компанията предлага
- Работа в динамична среда и млад екип;
- Бизнес пътувания и висок стандарт на комуникация;
- Атрактивно възнаграждение;
- Професионално развитие.
Изисквания към кандидата
- Висше образование - икономическо: Финанси, Маркетинг, Мениджмънт; техническо - Информационни системи;
- Опит в осъществяването на организационна промяна и въвеждане на системи за управление на качеството;
- Aнглийски език – писмено и говоримо;
- Самостоятелност и инициативност;
- Организираност и експедитивност;
- Умения за работа в екип.

Ако сте ориентиран към усъвършенстване на търговската дейност и организационно развитие на реалния бизнес, изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail, като използвате он-лайн бутоните "Кандидатстване" или "Кандидатстване без регистрация".

МОЛЯ, ПОСОЧВАЙТЕ РЕФЕРЕНТНИЯ НОМЕР НА ПОЗИЦИЯТА!

Удостоверение, за извършване на посредническа дейност №768 валидно до 16.07.2012 г.