Описание
Фирма ЕТ Радост-Стойна Селимова
Обявата е изтекла.
Бояджия производство тръбни конструкции за гр. Пловдив
Фирма занимаваща се с производство на тръбни конструкции, търси да назначи бояджия за своето производство.

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

1. Извършва бояджийски дейности върху метални изделия с бои и покрития посредством метода на електростатично прахово полимерно покритие.
2. Извършва подготовка на работното място, машините, съоръженията и инструментите за работа и:
- съставя технологична последователност при боядисване с оглед на минимален брой смяни на цветове;
- обезмаслява металните изделия във вана с разтвор и ги подготвя за боя;
- оптимално подрежда детайлите по подвески с оглед минимален разход на боя и максимална площ на боядисаните детайли в една пещ;
- ежедневно преди започване на работа проверява и корегира нивото на маслото в компресорната уредба;
- настройва шприцпистолета или уредбата за нанасяне на материала за филмово покритие върху металните детайли;
- регулира режимите на работа на машините и уредбите и управлява процеса на филмообразуването върху боядисаната повърхност;
- контролира изпълнението на технологичните предписания за нанасяне, втвърдяване и почистване на покритията;
- ползва измервателни инструменти за различни измервания.
3. Следи и поддържа работната площадка във вид, който дава възможност за точно и качествено извършване на работата.
4. След приключване на работа почиства работната площадка.
5. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. Изисквано образование: средно или с придобита квалификация „Бояджия промишлени изделия".
2. Трудов стаж: минимум две години трудов стаж по специалността.
3.Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника.
4. Умение за работа в екип.
5. Сръчност, отговорност, прецизност, изпълнителност, честност и лоялност.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

1. Работа по трудов договор;
2. Атрактивно заплащане+ допълнителни придобивки;
3. Коректно отношение.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Регистрация в МТСП N1605 от 12.06.2013, валидна до 12.06.2018г