Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
Брокер ценни книжа
Сделки с ценни книжа на българският капиталов пазар.
Сделки с компенсаторни инструменти.
Финансов анализ на български компании.
Компанията предлага
Работа в динамична среда.
Заплащане зависещо от постигнатите резултати.
Допълнително обучение.
Изисквания към кандидата
Висше икономическо образоване
Опит в областта на ценните книжа над 3 г.
Много добър английски език.
Аналитични способности.