Описание
БГИМОТИ
Обявата е изтекла.
Брокер за Стара Загора
Динамична, екипна и отговорна работа!
Компанията предлага
- Служебен автомобил;
- Служебен телефон;
- Бонуси обвързани с резултатите.
Изисквания към кандидата
Нужни са опит и познания в областта и език.
Компютърни сертификати
Microsoft Office User Specialist (MOUS)