Описание
Il cosmetics
Обявата е изтекла.
Chief Finance Officer, Elin Pelin
ИЛ Козметикс Груп е водещ световен подизпълнител за производство на лак за нокти, спирали
за мигли, гланц за устни и очни линии. Благодарение на съчетанието от иновация, ноу‐хау и
изобретателност ИЛ КОЗМЕТИКС е в непрекъснато развитие. Продаваме по цял свят и имаме
заводи в Люксембург, България и Полша.

Ние търсим възможно най‐бързо

Финансов директор м/ж, България
Финансовият директор ще докладва на Изпълнителния директор на групата, намиращ се
Люксембург. Той ще поеме стратегическа роля в цялостното управление на компанията.
Финансовият директор ще има основна ежедневна отговорност за планирането, изпълнението,
управлението и контрола на всички свързани с финансите дейности за една от дейностите,
ситуирани в Люксембург, Полша и България. Това ще включва пряка отговорност за
счетоводството, финансите, прогнозирането, стратегическото планиране, както и
финансирането.

Отговорности:

Ръководи и контролира всички аспекти на финансово‐счетоводните функции на една от
дейностите локализирани в България и Полша.
Осигурява наличието на ефективен вътрешен контрол и гарантира спазването на
общоприетите счетоводни стандарти и приложимите федерални, щатски и местни
регулаторни закони и правила за финансово и данъчно отчитане.
Поддържа отношения с банки за ежедневни операции, както и въвеждане на нови
финансирания.
Управлява оборотния капитал и паричните потоци.
Осигурява доверието във Финансовата група чрез осигуряване на своевременен и точен
анализ на бюджетите, финансовите тенденции и прогнози.
Оценява и дава съвети за въздействието на данъчните аспекти в България, Полша и
евентуално в Люксембург.
Създава и поддържа здрави взаимоотношения с висши ръководни кадри, за да
идентифицира техните нужди и да търси пълен набор от бизнес решения.
Управлява процесите за финансово прогнозиране, бюджети и отчитане пред
компанията‐майка.
Предоставя препоръки за стратегическо повишаване на финансовите ресурси.
Осигурява регулативен надзор във връзка с нуждите на компанията.
Поддържа връзка се с външни данъчни и счетоводни консултанти, както и с одитори.

Квалификации и изисквания:

Бакалавърска степен по счетоводство или финанси, Магистърска степен по бизнес
администрация и/или Сертифициран публичен счетоводител са силно препоръчителни.
Способност за преговаряне по договори, ако е необходимо с помощта на външни
адвокати.
10+ години в постепенно отговорни финансово‐ръководни роли, за предпочитане в
компании със стоки, транспортирани в Европа (както вътрешно‐фирмен транспорт, така
и до клиенти).
Отлично владеене английски и устно, и писмено.
Опит в контрол на разходите би бил плюс.
Пътуване до Полша и / или Люксембург средно веднъж в месеца.

Лични качества:

Изградени умения в междуличностните отношения, способност за комуникация и
справяне на всички нива на организация и с персонал основно на отдалечени места.
Разрешаване на сериозни проблеми и творчески умения, както и способност за
правилна преценка и взимане на решения въз основа на точни и навременни анализи
Високо ниво на почтеност и надеждност със силно чувство за неотложност и ориентиране към резултатите.

Ролята на финансовия директор ще включва

Отговаря за счетоводните и данъчни декларации на компанията. Отговоря за
изготвянето на законоустановените сметки на дружеството (баланси, отчети за приходи
и раходи).
Управление на вътрешните стокови потоци между различните ни обекти и познания за
фактуриране, включително и за многонационални ДДС регулации.
Поддържане на взаимоотношения с местните банки и подпомагане на генералния
мениджър в Люксембург относно общото финансиране на компанията.
Предвиждане на стратегията за развитие на компанията и на различните необходими
инвестиции и финансиране.
Управление на малък екип (счетоводител, адвокат, асистент и т.н.)
Гарантиране спазването на закона и фирмената политика.

Ние предлагаме

Бързо развиваща се международна работна среда.
Работа на пълно работно време в гр. Елин Пелин (близо до София).
Атрактивна заплата в зависимост от опита.

Ще Ви бъдем благодарни да изпратите Вашата молбата и очакванията Ви за възнаграждение.