Описание
Обявата е изтекла.
Чистач производствени помещения за гр. Добрич
ЧИСТАЧ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
• Почиства производствените помещения и машините в цеховете за сирене;
• Сортира и изнася на определените места различни видове отпадъци;
• Почистване на подовите настилки и инсталации в цеховете за сирене;


ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:
• Основно образование;
• Опит на подобна позиция се счита за предимство;
• Изпълнителност, прецизност, сръчност;
• Работно време от 13 до 22 часа;

Ако проявявате интерес към обявената позиция и отговаряте на
изискванията, изпратете Вашето мотивационно писмо, автобиография и
актуална снимка.

Данните, които се предоставят са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален ред на съхранение и защита.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.