Описание
ТУ - гр. София - Машиностроителен Факултет (МФ)
Обявата е изтекла.
CV Book - специалност Машиностроене и уредостроене - випуск 2002
CV Book
Изисквания към кандидата
Моля въведете средният успех от следването и образователната степен, с която завършвате.