Ню Медия Лаб ЕООД
DEvOps
София
длъжност на пълно работно време

DEvOps

София длъжност на пълно работно време

За нас

Ню Медия Лаб e водеща агенция за медиен мониторинг на излъчванията на реклама и музика по радио и телевизионни канали на базата на аудиофингърпринт технология.

Отговорности

• Поддръжка и оптимизиране на специализирана софтуерна система
• Поддръжка на големи бази данни с екстракт на данни в реално време
• Поддръжка на потребителски интерфейс.
• Софтуерна поддръжка на конфигурации от физически и виртуални машини

Изисквания и необходими умения

• 2 години+ опит с PostgreSQL, администриране на големи бази данни
• Работа в Linux среда
• Ползване на Python/Bash
• Опит в прилагане на гъвкави автоматизирани процеси
• Силен фокус върху решаване на задачи
• Разбиране на взаимовръзката между различните компоненти на целия бизнес процес.
• Умения за работа в екип
• Много добри комуникационни умения.
• Английски език(много добро ниво писмено и говоримо).

Ние Ви предлагаме

• Предизвикателства и решаване на задачи
• Приятелска среда
• Гъвкаво работно време
• Възможност за работа дистанционно
Teleperformance Greece