За Нашите Деца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Директор Комуникации и корпоративн социална отговорност
София
длъжност на пълно работно време

Директор Комуникации и корпоративн социална отговорност

София длъжност на пълно работно време

За нас

Фондация „За Нашите Деца“ вече 25 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекарва дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме различни специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и професионални приемни семейства, в нашата Детска къща осигуряваме временна грижа за бебета без родители.

Нашите цели са да достигнем до повече деца и семейства в риск, да предоставим по-голям обем и брой качествени социални услуги, да разкрием и развиваме иновативни социални дейности и инициативи за ранно детско развитие и образование.

Отговорности

Ако за Вас децата са ценност и правата им трябва да бъдат спазвани и поставени в центъра на всяко решение.

Ако сте готов да работите за развитие на дарителска култура и нагласи в обществото, насочени към инвестиции в ранното детско развитие.

Вие ще се чувствате удовлетворен и мотивиран от работата си във фондация „За Нашите Деца“ на позицияДиректор „Комуникации и корпоративна социална отговорност“

Кандидатствайте при нас!Основна цел на длъжността:

Развива и управлява свързаните с корпоративната социална отговорност и комуникации дейности в организацията като осигурява необходимите ресурси и подкрепа от страна на обществото и корпоративния сектор.Отговорности:

- Участва в стратегическото и оперативно управление на фондация „За Нашите Деца“ и развитието на организационния й модел.
- Определя политиките за корпоративна социална отговорност, с цел утвърждаване на инвестирането в ранното детско развитие и закрилата на детето като един от основните приоритети на компаниите и обществото.
- Управлява планирането и провеждането на събития с принос към привличането на инвеститори в организацията.
- Управлява стратегическите външни и вътрешни комуникации на организацията в полза на нейното развитие и устойчивост като прилага иновативни подходи и практики в сферата на дигиталния маркетинг, социалните медии и визуални техники за позиционирането на организацията в обществото и привличането на партньори и инвеститори.
- Управлява политиката и дейностите свързани с изграждане на обществена съпричастност и подкрепа за каузите на организацията, вкл. чрез ангажиране на обществени застъпници и фигури.
- Развива дарителството на знания, материални ресурси, средства, сгради и услуги.
- Инициира и управлява провеждането на събития, целящи приобщаване на обществото към каузите на фондацията, фондонабиране и влияние върху политиката.
- Изпълнява представителни за организацията функции.

Изисквания и необходими умения

Необходими компетенции:

- Доказан успешен опит в управлението на хора повече от 5 години.
- Изразени лидерски качества и убедителна комуникация
- Познания за корпоративния сектор и КСО политиките и практиките
- Познания свързани с дигитален маркетинг, виртуални платформи на комуникация, атрактивни и силни форми на предаване на сложни послания, комплексните комуникации и успешните практики в тази област.
- Стратегическо мислене
- Аналитичност и критично мислене
- Английски език – писмен и говорим
- Умения за водене на преговори на български и английски език
- Умения за вземане на решения

Ние Ви предлагаме

Организацията предлага:

- Трудов договор
- 8 – часов работен ден и гъвкаво работно време
- Обогатяване на познанията Ви, съобразно Вашите интереси и потенциал
- Въвеждащо вътрешно обучение по предварително съгласувана програма
- Социални придобивки
- Силен и сплотен екип, на който можете да разчитате
- Принос към една благородна кауза
- Много добри условия на труд


Ако имате вдъхновение да отдадете вашия талант, време и енергия в полза на развитието на деца, изпратете кратко мотивационно писмо и автобиография на имейл адрес hr@detebg.org .

Очакваме Вашата кандидатура и срещата с Вас!


Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на този подбор и са защитени според всички изисквания на ЗЗЛД.