Описание
Алианц България Холдинг АД
Обявата е изтекла.
Директор „Продажби чрез универсална агентска мрежа”
Изгражда, поддържа, ръководи, администрира и обучава мрежа от действащи посредници чрез управление и контрол на Регионални мениджъри „Продажби” и Мениджъри „Продажби” на територията на цялата страна.
Компанията предлага
• Конкурентна схема на заплащане, в зависимост от постигнатите резултати;
• Трудов договор и допълнителни социални придобивки;
• Възможности за развитие в кариерата;
• Отлични условия за работа в конкурентна и динамично развиваща се среда;
• Фирмено обучение.

Изисквания към кандидата

• Опит в изграждане и управление на структура за директни продажби;
• Висше образование;
• Компютърна грамотност;
• Амбиция и желание за работа на динамично развиващ се пазар;


Документи за кандидатстване:

• Автобиография;
• Мотивационно писмо.


Документите се подават до 08.09.2008 включително на адрес:

“Алианц България Холдинг” АД, Управление “Човешки ресурси”
гр. София 1504, бул. Дондуков № 59 или чрез онлайн бутоните "Кандидатстване" или "Кандидатстване без регистрация".

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.