Описание
Артефакт ООД
Обявата е изтекла.
Дизайнер периодични издания и рекламни материали
Типична дизайнерска творческа работа
Изисквания към кандидата
Да има опит, да представи свои работи, владеенето на специализиран софтуер е предимство.