Описание
DRH-Norway
Обявата е изтекла.
Доброволци за Африка и Индия / обучение в Норвегия
Добре дошли!
One World Institute - Училище за международно сътрудничество и развитие е място предимно за млади хора, притежаващи любопитство и кураж, които искат да научат и преживеят света такъв какъвто е. За да направят това, те първо трябва да се подготвят за срещата си с нови хора и места , а след това да бъдат способни да се включат заедно с тях в ежедневния им живот , като съумеят да допринесат със своите благородни стремежи и идеали за благополучието на самия човек . Те дискутират най-различни теми за света и проблемите около него и разсъждават върху това какво може да се направи.
Динамичността е непрестанна част от One World Institute: пътешествия до най-различни и нови места е един от начините участниците да са в непрекъснато движение. Както всеки един участник, така и самия Институт е в ход по отношение на обществото и света, от които самия той е част.
Работата в колектив , ученето, изпълняването на задачи, обсъждането и дискутирането на даден проблем до постигане на консенсус и съответното по нататъшно действие, са основните елементи заложени в първоначалната идея на Института.
Студентът заедно със групата и своя учител трябва да поемат отговорност за собственото си ежедневие в училището и за собственото си обучение. Тук няма ангели, които да могат да разрешават проблемите, затова всеки трябва да се научи да бъде отговорен сам за себе си и за постъпките си.
One World Institute е в процес на влизане в сътрудничество с One World University (OWU) в Мозамбик, сега предлагащ Университетски Степени по Polyhistory, и „Борба с Бедността”.
Призоваваме ви да научите и разберете основните противоречия в света и да се научите как да действате в съществуващата световна система за доброто на мнозина. Светът се нуждае от вас. Вие, които можете да създаде примери, и които можете да проправите път за междукултурен обмен и ценности, за да могат и други да ви последват, като това ще има решаващо въздействие върху бедните. Това не се свежда единствено до даване на помощ на нуждаещите се, а всъщност заедно с тях рамо до рамо, участване в борбата срещу бедността.

Период 1: Световни Науки – Задълбочено Изследване на Света Днес
6 месеца:
Изучаване и изследване проблемите на човечеството и на нашия свят. Международни отношения, условията на бедни и богати, Севера и Юга, световните ресурси, глобализацията, световната икономика, глобалните институции, медиите, глобалното затопляне и климатичните промени, хранителното производство, и Ние – хората.

Период 2: Набиране на Средства и Подготовка за Пътуването
3 месеца
Спестяване на пари в определен период, като през това време се работи, живее се с минимални средства и се прави подготовка за пътуването и работата по проекта.

Период 3: На Път
3 месеца
Пътуване до проекта в Африка или Индия. Изследване, изучаване и придобиване на опит по време на пътя.
Целта на тази първа година обучение и опит е да се подготви човек за срещата си с един напълно различен свят, и различна култура, да се изучат историята и обичаите на дадената страна.


ВТОРА ГОДИНА: БОРБА С БЕДНОСТТА

Период 4: Работа по Проект
6 месеца:
Пристигане на мястото на проекта. Работа в трио. Заедно с местните жители се правят училища, земеделски клубове, взема се участие в борбата срещу ХИВ/СПИН с ТCE(total control of epidemics), обучаване на бъдещи учители и т.н. Допринасяне и разширяване на проекта, организиране на разнообразни дейности с хората в дадената общност.

Период 5: Разпространяване на Придобитите Знания
6 месеца
Въз основа на всичките придобити знания през изминалите периоди се правят най-различни продукти за широката публика. Публикуване на уебсайта на OWU. Завършване с полагане на изпити и получаване на b-сертификат.

Моля изпращайте CV с актуална снимка чрез бутона "Кандидатстване"