UniCredit Bulbank
Експерт кредитиране на малки и средни предприятия, София
София, България
длъжност на пълно работно време

Експерт кредитиране на малки и средни предприятия, София

София, България длъжност на пълно работно време

За нас

УниКредит е лидер на европейския пазар. Ние сме банка на реалното действие, фокусирана да предоставя практични решения по лесен и ефикасен начин. Така допринасяме за истинска промяна в живота на хората, семействата, компаниите и корпорациите.

В момента ние търсим професионалист за позицията:

Експерт кредитиране на малки и средни предприятия, гр. София

Отговорности

Основните отговорности за позицията са:

• Активно търси и привлича нови клиенти в сегмента малки и средни предприятия;
• Обслужва експедитивно и компетентно клиентите от индивидуалния портфейл;
• Отговаря и организира експедитивно и качествено обслужване на клиента в клоновата мрежа за всички продукти и услуги за микро и малки предприятия;
• Познава и търгува пълната гама от банкови продукти за малки предприятия, предлагани от Банката, включително и в областта на кредитирането;
• Осъществява контакти с клиенти от индивидуалния портфейл с оглед тяхното задържане, консултиране и търсене на решения на казуси, привлича нови клиенти;
• Разработва план за работа с отделните клиенти от портфейла, като чрез предлагане на подходящи банкови продукти, увеличава дела на Банката в обслужването на клиента, с цел максимизиране на приходите;
• Прави предложения за повишаване на качеството на обслужване на клиентите, информира за възникващи проблеми при обслужването им и съдейства при решаването на спорни въпроси и оплаквания, постъпващи от клиенти от индивидуалния портфейл;
• Спазва вътрешнобанковите регулации, процедури и правила на Банката и нормативните изисквания по отношение на дейността като се стреми да намалява нивото на операционен риск в работата.

Изисквания и необходими умения

Основните отговорности за позицията са:

• Активно търси и привлича нови клиенти в сегмента малки и средни предприятия;
• Обслужва експедитивно и компетентно клиентите от индивидуалния портфейл;
• Отговаря и организира експедитивно и качествено обслужване на клиента в клоновата мрежа за всички продукти и услуги за микро и малки предприятия;
• Познава и търгува пълната гама от банкови продукти за малки предприятия, предлагани от Банката, включително и в областта на кредитирането;
• Осъществява контакти с клиенти от индивидуалния портфейл с оглед тяхното задържане, консултиране и търсене на решения на казуси, привлича нови клиенти;
• Разработва план за работа с отделните клиенти от портфейла, като чрез предлагане на подходящи банкови продукти, увеличава дела на Банката в обслужването на клиента, с цел максимизиране на приходите;
• Прави предложения за повишаване на качеството на обслужване на клиентите, информира за възникващи проблеми при обслужването им и съдейства при решаването на спорни въпроси и оплаквания, постъпващи от клиенти от индивидуалния портфейл;
• Спазва вътрешнобанковите регулации, процедури и правила на Банката и нормативните изисквания по отношение на дейността като се стреми да намалява нивото на операционен риск в работата.

Ние Ви предлагаме

Детайли за кандидатстване:

• Месторабота: София;
• Референтен номер: RNW_RMBC_Sofia_0118;
• Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.