Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
Експерт - Обучение и развитие на персонала
Организиране на квалификационни курсове и семинари; определяне на квалификационни потребности; анализ на база данни.
Компанията предлага
Бърза адаптация; екипен дух; възможности за професионално развитие; атрактивна социална програма.
Изисквания към кандидата
Висше икономическо или хуманитарно образование; РС умения; английскки език; адаптивност; висока комуникативност; динамичност.