Описание
Софийска вода АД
Обявата е изтекла.
Експерт „Регулиране и изпълнение на концесията”
• Участва в навременното и коректно изготвяне на:
-предвидените в Концесионния договор и Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги доклади;
-текуща и периодична информация по искане на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР);
-справки и доклади за други общински държавни институции;
-справки за одобрените ключови показатели за акционерите на Софийска Вода АД.
• Съдейства за успешното провеждане на проверки и координационни срещи с представители на Столична Община, ДКЕВР, Национален Статистически Институт
• Участва в процесите по редовното проследяване на изпълнението на заложените в Бизнес Плана ключови показатели
• Обработва писмена кореспонденция от и към Столична Община и ДКЕВР


Изисквания към кандидата
• Висше икономическо или техническо образование
• Отговорност и лоялност
• Много добри комуникативни и презентационни умения
• Отлично ниво на владеене на MS Office (Word, Excel, Power Point) и Internet
• Добро ниво на владеене на английски език
• Добри организационни умения
• Умения за ефективна работа в екип

Опит на подобна позиция ще се счита да предимство.

Ако позицията представлява интерес за Вас, не се колебайте да изпратите Вашите автобиография и мотивационно писмо на мейл, като използвате он-лайн бутоните "Кандидатстване" или "Кандидатстване без регистрация" не по-късно от 29.08.2008.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществен контакт.