Описание
Център за независим живот - София
Обявата е изтекла.
Експерт "Застъпничество"
Организира дейности по застъпничество за промяна на законодателството и практиките на местно и национално ниво, отнасящи се до хората с увреждания.
Осъществява и поддържа контакти с национални и местни държавни институции, медии, граждански и бизнес организации.
Компанията предлага
Предизвикателна работа в сфера, в която малко организации имат солиден опит
Подходящо обучение и въвеждане в работата на организацията
Възможности за професионално развитие
Мотивиращо заплащане в зависимост от резултатите
Изисквания към кандидата
Организираност
Инициативност
Общителност
Умения за работа в екип
Опит от работа в неправителствена или правителствена организация
Правителствена програма
Хора с трайна нетрудоспособност