Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
Финансов анализатор / Financial Analyst
Участва в създаването на ситемата за управленско счетоводство и организира нейното функциониране. Осъществява текущ анализ на финансовото състояние на дружеството. Подава периодична информация на ръководството с цел взимане на управнски решения.
Acitvely participates in the process of developing of managerial accounting system. Analyzes the financial status of the company. Provides information facilitating the management decision process.
Компанията предлага
Предизвикателна работа
Конкурентно заплащане
Възможност за растеж и развитие
Challenging assignments, competitive remuneration, opportunities for professional growth
Изисквания към кандидата
Висше образование: икономика, счетоводство, банки и финанси
Минимум 2 години опит във финансовия анализ
Предимство е владеенето на английски език
University degree in economics, finance, banking or accounting
At least 2 years of experience in the field of financial analysis
Proficiency in English language will be an advantage