Описание
Фирма UBC Life
Обявата е изтекла.
Финансово-осигурителен консултант
Фирма UBC Life е бързо развиващ се фактор на финансово-осигурителния пазар в България. Портфолиото на компанията включва следните основни продуктови линии:
• Финансово-осигурителни планове (спестовни и инвестиционни застраховки живот)
• Частно здравно осигуряване
• Допълнително пенсионно осигуряване
• Общо застраховане
• Банкови услуги
• Услуги на мобилен оператор

Във връзка с разширяване на търговския си екип UBC Life търси ФИНАНСОВО-ОСИГУРИТЕЛЕН КОНСУЛТАНТ. Основен акцент при избора на подходящия кандидат се поставя върху личностните качества:
• Инициативност и вътрешна мотивация
• Стремеж към успешна кариера и възнаграждение адекватно на постиженията
• Готовност за поемане на отговорност
• Умения за работа с хора и в екип
• Социални умения и умения за водене на разговор
• Успешен търговски опит и/или търговски усет би се считал за предимство

Основните задачи на ФИНАНСОВО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ КОНСУЛТАНТ са:
• Да развие комплексна професионална представа за финансово-осигурителния бранш
• Да се запознае до най-малки детайли с продуктите в продуктовата гама на UBC Life
• Да идентифицира потенциални клиенти
• Да създава отношения с клиенти и да поддръжка съществуващите такива
• Да консултира клиентите за най-подходящите решения съобразно техните нужди
• Да извършва продажби и да подпомага колегите си при извършване на продажби

На успешния кандидат UBC Life ще предложи:
• Работа в млад и ентусиазиран екип от професионалисти с чувство за хумор
• Професионално въвеждащо и продължаващо обучение
• Менторска подкрепа от мениджърския състав
• Адекватно възнаграждение, 100% обвързано с постигнатите резултати
• Ясна и реалистична бонусна схема
• Трудово правоотношение по Договор за възлагане с течащ трудов стаж
• Свобода за управление на работния процес и работното време
• Възможност за кариерно развитие, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план

ФИНАНСОВО-ОСИГУРИТЕЛЕН КОНСУЛТАНТ, който демонстрира силни професионални качества и показва добри резултати може в средносрочна перспектива да разчита на редица бонификации, сред които:
• Организирани от компанията социални мероприятия – семинари, тиймбилдинги, почивки и др.
• Спонсорирани проспекти – клиенти с висок потенциал за реализация на продажби
• Персонални социални придобивки


Ако се идентифицирате с прочетеното до тук, изпратете Вашето CV и актуална снимка.