Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
Главен готвач
Изисквания:
• Подходящо образование – висше или средно с квалификация за главен готвач;
• Организиране и отговорност за цялостната дейност в кухнята;
• Поддържане на утвърдените стандарти, качество и презентация на менюто;
• Познаване и прилагане на нормативната уредба на НАССР, всички норми и стандарти на РЗИ и БАБХ;
• Разработване и внедряване на нови менюта;
• Познания и практика по технологиите за обработка на храни, изготвяне на калкулации и себестойности;
• Умения за работа с кухненско обзавеждане и оборудване;
• Умения за управление и обучение на персонал;
• Умения за изграждане на екип
• Комуникативност, сръчност, съзнателност и отговорност.

С предимство са кандидати с опит по системата ALL INCLUSIVE.

Ние предлагаме:
- атрактивно заплащане;
- целогодишна заетост;
- трудов договор.

Моля, изпращайте вашите автобиографии