Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
Главен готвач
Изисквания:

• Подходящо образование – висше или средно с квалификация за главен готвач;
• Организиране и отговорност за цялостната дейност в кухнята;
• Поддържане на утвърдените стандарти, качество и презентация на менюто;
• Познаване и прилагане на нормативната уредба на НАССР, всички норми и стандарти на РЗИ и БАБХ;
• Разработване и внедряване на нови менюта;
• Познания и практика по технологиите за обработка на храни, изготвяне на калкулации и себестойности;
• Умения за работа с кухненско обзавеждане и оборудване;
• Умения за управление и обучение на персонал;
• Умения за изграждане на екип;
• Комуникативност, сръчност, съзнателност и отговорност.

Ние предлагаме:

- атрактивно заплащане;
- целогодишна заетост;
- трудов договор.

Ако проявявате интерес към обявата, моля, изпратете CV и актуална снимка чрез бутона "Кандидатстване". Интервюта ще бъдат проведени само с предварително одобрените по документи кандидати.