Описание
СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Обявата е изтекла.
Главен счетоводител
Нашият клиент е търговска компания за производство и износ на облекла под собствена марка

Изисквания:
• Висше икономическо образование
• Минимум 3 години опит като главен счетоводител в производствено счетоводство.
• Опит в управление на счетоводен екип
• Отлично познаване на нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурително законодателство;
• Задълбочено познаване и използване на международните счетоводни стандарти
• MS Office, Internet, опит в работата със счетоводен софтуер
• Умение за организиране дейността на екип

Отговорности:
• Управлява и организира счетоводната отчетност в дружеството, осъществява контрол над оперативната дейност
• Контролира и анализира финансово-счетоводната документация съгласно счетоводната политика на фирмата и съобразно изискванията на НСС и МСС
• Следи за точното прилагане на нормативната уредба
• Извършва годишно счетоводно приключване, изготвя междинни и годишни счетоводни отчети
• Осъществява контакти с представители на финансови, данъчни и контролни органи и институции.

Условия:
Възможност за професионална реализация и развитие в утвърдена и стабилна компания. Много добро заплащане, отлични условия за работа в коректен екип от професионалисти.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД. Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД е регистрирана под номер 2221 да извършва дейности по подбор на персонал от МТСП.