Описание
Обявата е изтекла.
Главен счетоводител
За наш клиент, утвърдена компания в предоставянето на счетоводни, данъчни и одитни услуги, търсим да наемем амбициозен и мотивиран специалист за позицията:


Главен счетоводител


Отговорности:

Отговаря за организацията и управлението на счетоводния отдел в дружеството;
Анализира работата на оперативните счетоводители, дава инструкции с цел постоянното подобряване на качеството на работата в отдела и повишаване на ефективността му;
Изготвя годишни финансови отчети, анализи и прогнози, годишна данъчна декларация, декларация за ДДС, Интрастат;
Отговаря за изготвянето на годишен бюджет, отчитането на тримесечна и годишна база, доклад и анализ, придружен с предложения за оптимизиране на бюджета;
Следи за спазването на работния план и крайните срокове за изпълнение на поставените задачи;
Следи и прилага настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото данъчно законодателство;
Изготвя различни отчети и документация в съответствие с финансовите и счетоводни процедури съгласно българското данъчно законодателство;
Поддържа контакт с одитори, данъчната администрация и други външни органи за мониторинг


Изисквания:

Минимум 10 години професионален опит в сферата на счетоводството;
Висше икономическо образование /Счетоводство и контрол / Финанси/;
Сертификация CPA и/или ACCA е предимство;
Отлично познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство;
Отлично владеене на английски език - писмено и говоримо /С1/С2 по ЕЕР/;
Отлична компютърна грамотност - MS Office;
Комуникационни умения и клиентска ориентираност;
Умения за вземане на самостоятелни решения;
Организираност, инициативност и експедитивност


Компанията предлага:

Фирмено обучение и възможности за повишаване на квалификацията;
Конкурентно и мотивиращо възнаграждение;
Отлична атмосфера и условия на труд в млад и динамичен екип;
Възможност за развитие в утвърдена компания


Ако се разпознавате – кандидатствайте като изпратите автобиография.

Всички данни, предоставени от вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Регистрация в МТСП № 1557/06.03.2013 валидна до 06.03.2018 г.