Описание
СИКО-С ООД
Обявата е изтекла.
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
- Пълно счетоводно обслужване на фирмата
- Ръководи екип от счетоводители
Изисквания към кандидата
- Познаване на действащото законодателство
- лоялност, отговорност и възможност за работа с висока интензивност;
- Възможност за ръководене на екип;
- Желание за поемане на отговорност;
- Опит в голяма търговска фирма;
- компютърна грамотност: MS Office; AJUR-L - предимство.