Описание
Фирма Експерт 007 ООД
Обявата е изтекла.
Главен Счетоводител (Стара Загора)
Агенция "Експерт" търси за свой клиент / Българска търговска компания / ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Изисквания:

- Висше икономическо образование;
- Задълбочено познаване на счетоводната теория и практика;
- Актуални познания по същноста на приложението на всички нормативи имащи отношение към счетоводната отчетност;
- Много добра компютърна грамотност- MS-Office и работа със счетоводни програми , ел.банкиране,ел.подпис;
- Опит като Гл.счетоводител е задължителен - мин.3 г.;
- Английски език е предимство;
- Аналитично мислене и способност за вземане на самостоятелни решения;
- Умение за организация и определяне на приоритетите в работата;
- Умение за работа в екип и ръководенето му;
- Прецизност, лоялност, комуникативност и инициативност;


Отговорности:

- Участва в изготвянето на текущи всекидневни, месечни и годишни отчети,приключвания и справки към Ръководството на фирмата;
- Организира и контролира правилното изготвяне на първичните и други счетоводни документи;
- Ръководи и организира счетоводната отчетност чрез оптимална централизация на счетоводните операции и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции;
- Поддържане на контакти с данъчната администрация, НОИ и други финансови институции;
- Подпомага структурирането на паричните потоци, процеса на бюджетиране и контрол;
- Подготовка на декларации по ДДС;
- Контролира въведените транзакции;
- Организира своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати;
- Носи отговорност за всички подписани документи от финасово-имуществен характер;Ако това предложение представлява интерес за Вас моля изпращайте автобиография придружена със снимка на следния e-mail адрес.

Агенция за подбор на персонал "Експерт" с Лиценз № 1569 валиден от 28.03.2013 до 28.03.2018 г.