Описание
KPMG Bulgaria OOD
Обявата е изтекла.
Главен счетоводител за гр.Карнобат (Код: CA/B)
Служителят докладва на Прокуриста и отговоря за организирането на цялостната счетоводна дейност: разработване и прилагане на счетоводни политики; изготвяне на финансови отчети по националните и международни счетоводни стандарти; организиране на пълни годишни и месечни счетоводни приключвания; операции с дълготрайни и недълготрайни материални активи; текущо осчетоводяване на стопанските операции на компанията; анализиране на разходите; изчисляване на себестойност; изготвяне на периодични справки и доклади за целите на управлението; контакти с банки и държавни институции (данъчни, НОИ и др.).
Компанията предлага
Месторабота: Карнобат
Нашият клиент е дъщерна фирма на международна компания, специализирана в изработването на широка гама кабелни комплекти, предназначени за производството на известни автомобилни марки. Във връзка с успешното развитие на своята дейност в България компанията търси да наеме динамични и отговорни професионалисти за длъжносттa Главен счетоводител.
Изисквания към кандидата
• Висше икономическо образование (Финанси, Счетоводство);
• Минимум 2 години опит като главен счетоводител (по възможност в производствено предприятие);
• Много добро познаване на националните и международни счетоводни стандарти;
• Отлични комуникативни и организационни умения;
• Отличен английски и/или турски език (владеенето на немски език е предимство);
• Компютърни умения (работа с SAP е предимство);
• Отслужили (за кандидатите мъже).
Специалност
Одит
Счетоводство
Финанси