Описание
KASS -2 Ltd.
Обявата е изтекла.
Главен специалист
Организация и управление на производствения процес
Компанията предлага
Сериозни възможности за професионално развитие в областта и израстване в организационната структура на компанията
Изисквания към кандидата
Висше образование: инжинер-химик;
Минимум 4 години опит в лако-бояджийската индустрия;
Умения за работа в екип;
Компютърна грамотност;
Добри организационни качества и умения;
Познаване на новите технологии в бранша и пазара на лакове и бои в страната;
Полуването на немски или английски език е предимство;