Описание
ДейтаМплант ООД
Обявата е изтекла.
Главен специалист "Приложен софтуер" с код по НКП 1236;
Организира дейността по разработване и усъвършенстване на приложен софтуер;
Контролира дейността по разработване и усъвършенстване на приложен софтуер;
Следи за изпълнението на възложения приложен софтуер;
Участва в разработването и усъвършенстването на приложен софтуер;
Оказва съдействие и помощ при системна поддръжка на приложен софтуер при крайни клиенти.
Компанията предлага
Интересна, дългосрочна работа, свързана с последните най-нови софтуерни технологии и сериозен проект за Европейския съюз и други страни;
Работа с интернационален екип от подготвени професионалисти;
Установени правила на работа
Изисквания към кандидата
Умение да работи в екип;
Добро владеене на говорим енглийски език;
Добро познаване на обектни технологии;
Добро познаване на Visual Basic, Delphi, HTML;
Познаване на Cache' технологията на InterSystems е съществено предимство;
Стаж като Project Leader, програмист, владеене на немски, свидетелство за управление на автомобил са предимство.