Описание
Графичен дизайнер за гр. Варна
ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА :

- Разработва цялостни графични концепции;
- Изготвя рекламни визии за различни комуникационни канали – преса, интернет, външна реклама;
- Дизайн и предпечат на различни рекламни материали;
- Дизайн на продуктови снимки, дизайн за продукти

Изисквания към кандидатите:

- Отлично владеене на програмите Photoshop, Corel draw, InDesign, Ilustrator;
- Умение за развиване на цялостни решения и концепции - от идеята до реализацията;
- Усет за пространствено подреждане, композиция, цвят, пропорции, материали
- Работа със софтуер за обработка на векторна и растерна графика;
- Познания по предпечатна подготовка и довършителни процеси;
- Компютърна грамотност (Word, Excel);
- Креативност и способност за самостоятелна работа по зададен проект;
- Инициативност, прецизност и отговорност;
- Опит в областта на уеб-дизайна – ще се счита за предимство
- Фотографски умения - предимство;
- Владеене на английски език, писмено и говоримо.Владеенето на втори чужд
език е предимство;
- Работа в екип;

Ние предлагаме:

- Работа на трудов договор;
- Атрактивно, мотивиращо възнаграждение;
- Възможност за развитие;
- Работа в млад и амбициозен екип;
- Високо професионална и бързо развиваща се работна среда.