Пластимо АД
Инспектор, противопожарна охрана
Самоков
длъжност на непълно работно време