Пластимо АД
Инспектор, противопожарна охрана
Самоков
длъжност на непълно работно време

Инспектор, противопожарна охрана

Самоков длъжност на непълно работно време

Отговорности

• Оборудва с противопожарна техника на всички производствени цехове, складове, административна сграда, съгласно нормативните документи по ПО, вкл. осигуряване на периодична проверка.
• Обучение на работниците и служителите за действие с противопожарни уреди и съоръжения при възникване на аварийни ситуации.
• Непрекъснато следи за спазването на противо-пожарните изисквания в цеховете, складовете и ГСМ.
• Следи и поддържа условията за пожаробезопасност на всички открити незастроени площи,в т.ч. коси тревата.
• Извършва встъпителни инструктажи по ППО и на новопостъпили работници и служители.
• Участва в разработването на планове по защита от бедствия, аварии и катастрофи.

Ние Ви предлагаме

Заплата: по договаряне, допълнително-ваучери за храна.
Careerdays.bg