Описание
СИЗАС-ЗЕБРА ИНТЕРНЕШАНЪЛ АД
Обявата е изтекла.
Инженер енергетик
Описание на длъжността:
- организира и ръководи задачите по електротехническото обезпечаване на фирмата;
- контролира допускането до експлоатация на производствените машини и съоръжения след техническо обслужване или ремонт;
- планира отстраняването на повреди и неизправности;
- планира и отчита дейността на електротехническия персонал;
- организира воденето и съхраняването на цялата електротехническа документация.
Компанията предлага
Предприятието предлага :
- работа при пълно ръботно време;
- трудов договор;
Изисквания към кандидата
- висше електротехническо образование;
- стаж по специалността над 3 години;
- правоспособност - V квалификационно група;
- компютърна грамотност.