Описание
Ес Ай Джи Еър Хендлинг България ООД
Обявата е изтекла.
Инженер "Продажби на вентилационно оборудване"
Офериране и продажба на вентилационно оборудване, поддържане на постоянен контакт с клиентите
Изисквания към кандидата
Топлотехническо образование, Английски език, задълбочени познания във вентилация, отлични комуникативни умения