Описание
Евротур Сат ТВ АД
Обявата е изтекла.
Инженер проектант
1. Знанията, уменията и персоналните качества, необходими за извършване на работата.
- Работа в екип; в динамична среда;, Шофьорска книжка; Познаване на София; Задълбочени познания по Кабелни разпределителни системи; Комуникативни умения и комбинативни решения;
- Необходимо е добро познаване на ОС Wndows XP/2000, умение за работа с офис пакети MS Office, Open Office;
- Умения за бързо разучаване на специализиран софтуер – картографски – MapInfo и Symplex MFN, SpanPro Solutions;
- Познаване на структурата и начина на работа и реализиране на системата за кабелна телевизия – оптична и коаксиална част, елементната база – усилватели, конектори, кабели;
- Познания по основните изисквания при реализиране на пренос на данни в системата на кабелната телевизия и свързаните с тях ограничения;
- Създаване, организиране и поддържане на информационна база данни за реализираната система за кабелна телевизия и свързаните с нея услуги;
- Проектиране на новоизграждащи се части (трасета) на системата, обвързано със съществуващите в момента.

2. Квалификацията, опитът и тренингът, които могат да дадат необходимите знания и умения.
- Висше образование в областта на телекомуникациите или Компютърни системи и технологии или Електронна техника и системи за управление;
- Владеене на английски език – мин. на техническо ниво – Предимство – писмено и говоримо;
- Методическо професионално обучение в Евротур Сат ТВ АД;
- Индивидуално следене на иновациите в областта;
- Дружеството провежда Оценка на всеки шест месеца.

3. Характеристика на работата – местоположение – Централен офис на компанията, работно време – пълно, от 09 – 18 ч. с 1 ч. плаваща обедна почивка, командировки – при необходимост.
Компанията предлага
Срокове и условия за наемане – основна заплата – По Правилника за формиране на работната заплата, премии - годишни, Изпитвателен срок – 6 месеца.
Специалност
Автоматика
Електроника
Електротехника
Информационна техника
Компютърни системи
Компютърни технологии
Комуникационна техника
Комуникационни технологии
Управляваща техника