Описание
Обявата е изтекла.
Касиер-счетоводител
AСТРЕЯ е компания в сферата на Човешките ресурси. Целта ни е да открием най-подходящите хора за нашите бизнес партньори, като им осигурим удовлетвореност.

За един от нашите клиенти – водеща търговска и производствена фирма, вносител на строителни и интериорни стъкла, търсим - КАСИЕР-СЧЕТОВОДИТЕЛ

Задължения и отговорности:
* ежедневно отчитане на паричния оборот;
* изготвяне на приходни и разходни документи, отразяващи движението на паричните средства в касата;
* осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи;
* изписване на материали;
* систематизирана подредба на оперативната счетоводна документация;
* текущ контрол на разчетите с контрагенти, плащания и подотчетни лица;
* участие при изготвянето на годишни и месечни финансови отчети,както и различни справки и отчети за нуждите на ръководството.

Изисквания към кандидатите:
* опит като Касиер-Счетоводител минимум 1 година;
* средно специално или висше икономическо образование - специалност Счетоводство;
* отлична компютърна грамотност, отлични познания по MS office - Excel, Word;
* умение за работа под напрежение и умение за спазване на срокове;
* прецизност и отговорност към поетите задлъжения;
* организираност и умение за работа в екип.

Нашият клиент предлага:
* отлични условия на труд;
* работа в утвърдена компания;
* добро заплащане.


Ако позицията представлява интерес за Вас и смятате, че ще бъдете подходящ кандидат, не се колебайте и изпратете подробна автобиография (Не забравяйте да посочите референтния номер на обявата DR_KSS).

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Кандидатите не дължат такса за извършените услуги!
Всички предоставени от Вас лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. (Astrea MT Ltd. – reg. No. 1578, exp. 10.04.2018 from MLSP).