Описание
Джей Ви Ен ЕООД
Обявата е изтекла.
Касиер счетоводител
- Приема и съхранява паричните средства;
- Извършва касови операции;
- Води касова книга по форма и ред;
- Предава и получава оформени документи в обслужващите финансови институции;
- Изпълнява и други коректи възложени задачи свързани с дейността на фирмата.
Компанията предлага
- Работа в млад и динамичен екип;
- Добро възнаграждение.
Изисквания към кандидата
- Висше или средно икономическо образование;
- Стаж по специалността;
- Компютърна грамотност;
- Работа с "Мираж" - предимство.