Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
Консултант
Дефиниране на изисквания на клиенти
Подготовка на задания за разработка
Работа в екип с други консултанти и програмисти
Компанията предлага
Възможност за работа по проекти в чужбина
Изисквания към кандидата
Икономическо образование, съчетано с висока компютърна грамотност, желание за обучение, владеене на турски език и добри познания по западен език (английски и/или немски език).