Описание
KPMG Bulgaria OOD
Обявата е изтекла.
Контролер за гр.Карнобат (Код: К/B)
Служителят докладва на Прокуриста и отговаря за логистичния, производствен и финансов контрол на дейността на компанията. Основните задължения включват: контакт с основния клиент в чужбина; приемане и обсъждане на поръчките с ръководството на компанията; поставяне на цели и контролиране на производството; изготвяне и предоставяне на финансови и други справки за целите на управлението; координиране на дейността по управление на риска с другите отдели; планиране и изготвяне на годишния бюджет на база предполагаеми поръчки; разработване на петгодишни финансови планове; подпомагане на ръководството и другите отдели при необходимост от контролинг; съдействие на ръководството и външните одитори при подготовка на годишните приключвания.
Компанията предлага
Месторабота: Карнобат
Нашият клиент е дъщерна фирма на международна компания, специализирана в изработването на широка гама кабелни комплекти, предназначени за производството на известни автомобилни марки. Във връзка с успешното развитие на своята дейност в България компанията търси да наеме динамични и отговорни професионалисти за длъжносттa Главен счетоводител.
Изисквания към кандидата
• Висше икономическо образование (За предпочитане Финанси, Счетоводство);
• Минимум една година опит в областта на счетоводството и финансовите анализи ( опит в организацията на производството ще бъде плюс);
• Познания по национални и международни счетоводни стандарти;
• Способност за аналитично мислене и разрешаване на проблеми;
• Желание и умение за работа в динамична среда и за бъдещо професионално развитие;
• Отличен английски и/или турски език (владеенето на немски език е предимство);
• Компютърни умения (SAP, Excel);
• Отслужили (за кандидатите мъже).
Специалност
Одит
Счетоводство
Финанси