Description
Изи Асет Мениджмънт АД
Expired job posting.
Кредитни консултанти за гр. София - Овча купел
Повече от 3000 души в над 120 офиса в страната ежедневно се грижат „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД да запази своето място на лидер в отпускането на малки потребителски кредити на българския пазар, чрез качествено обслужване на своите клиенти. Мисията на компанията е да изгражда дългосрочни отношения със своите служители, клиенти и партньори – отношения, основани на доверие, висок професионализъм, лична отговорност и взаимен респект. Във връзка с бързото и динамично развитие на нашата организация, търсим да назначим амбициозни, креативни и отговорни служители, като КРЕДИТНИ КОНСУЛТАНТИ за гр. София - Овча купел.

Вашите задължения:
- Активно представяте дейността и услугите на компанията пред потенциални и настоящи клиенти;
- Извършвате директни продажби на финансовите продукти на компанията;
- Следите за спазването на договорните отношения от страна на клиентите.

Ако Вие сте:
- Комуникативна, отговорна и инициативна личност;
- Позитивно настроена личност;
- Амбициозна личност, ориентирана към постигане на цели.

Ние предлагаме:
- Възможност САМИ да определяте работните си ангажименти и достатъчно време за семейството;
- Получавате финансова независимост, подпомагайки хора, нуждаещи се от пари;
- Развивате собствен бизнес, без финансови рискове и инвестиции;
- Фирмено обучение и развитие;
- Заплащане, обвързано с постигнатите резултати - най-доброто за тази позиция в България.

Ако считате, че ние отговаряме на Вашите изисквания, моля изпратете подробна автобиография и актуална снимка.

Моля, отбелязвайте Ref.№ на позицията, за която кандидатствате.

Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.